Make your own free website on Tripod.com

Siden er under konstruksjon

Vi leverer

Andebryst 180-300 gr., Andelår 150-250 gr., Hel And 1,8-2,6 kg., Fett, Skrog og vinger